Disclaimer

  1. Kami adalah syarikat milikan tunggal yang menjalankan khidmat atau servis memperbahurui lesen SSM secara online.

  2. Kami bukan di bawah seliaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia tapi mengambil inisiatif untuk membantu mereka yang mengalami kesukaran dalam memperbahurui lesen SSM. Oleh itu kami mengenakan caj perkhidmatan yang sangat minima.

  3. Website utama untuk memperbaharui lesen SSM di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia adalah https://ezbiz.ssm.com.my

  4. Anda boleh memperbahurui SSM anda melalui website di atas tetapi anda perlu mendaftar terlebih dahulu dan perlu ke pejabat SSM untuk pengesahan cap jari.


  5. Kami memberikan khidmat secara telus dan anda boleh lihat testimoni atau feedback sebagai bukti.
  6. Jika anda mempunyai kekangan dan ingin mendapat SSM anda dengan cepat, maka anda bolehlah meneruskan dengan memperbahurui lesen SSM anda dengan kami.

Scroll to Top